Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rada Nadzorcza Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonym na Zgromadzeniu Wspólników Komunikacji Miejskiej w dniu 03-12-1999r.


1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
2. Rada NAdzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki,
2. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej
a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki zgodnie z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. Nr 121 poz. 551 z późn. zm.) ;
b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki;
c) badanie i opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat;
d) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności;
e) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie składników majątkowych będących środkami trwałymi o wartości początkowej wyższej od określonej w § 17 ust. 1, z wyłączeniem gruntów, budynków, budowli i urządzeń technicznych trwale związanych z gruntem oraz środków transportowych ;
f) opiniowanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej ;
g) opiniowanie w sprawie podwyższenia wskaźnika wzrostu średnich wynagrodzeń ponad normę określoną przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 1994 roku o renegocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń ( Dz.U. z 1995 roku Nr 1 poz. 2 z późn. zm. )
h) ustalanie zasad tworzenia i wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego oraz ustanawianie , regulowanie zasad tworzenia i wykorzystania innych funduszy celowych;
i) opiniowanie planów rozwoju w zakresie działalności spółki, planów finansowych spółki oraz wysokości cen i opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta;
j) zatwierdzenie zmian do 5 % ogólnej ilości godzin i wozokilometrów w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta.

Skład Rady Nadzorczej

Maria Bejger  - Przewodnicząca

Edyta Kołodziej

Izabela Sobczak - Olczyk 

 

  • autor informacji: Irena Carewicz
    data wytworzenia: 04-01-2010
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-20 14:56
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-03-02 10:20

Opis strony

Redaguje: Irena Carewicz sekretariat, tel. (0-94) 35-16-746, ul. Solna 2 78-100 Kołobrzeg

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3656
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-02 10:20

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-163
REGON: 330255687

Konto bankowe:
05 1240 6654 1111 0000 4967 3881

Dane kontaktowe

Sekretariat/centrala:
tel. +48 94 35 175 48
tel. +48 94 35 173 51
fax +48 94 351 67 06

e-mail: komunikacja@km.kolobrzeg.pl
e-mail: i.carewicz@km.kolobrzeg.pl (redaktor naczelny BIP)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 113780
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-03-02 10:20

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl