Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zgromadzenie Wspólników Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996r. ( Dz.U. Nr 9, z 1997, poz. 43 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg Pani Anna Mieczkowska  pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: I. Carewicz
  data wytworzenia: 22-10-2010
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2007-02-01 09:30
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-05 11:30
Kompetencje

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2. podział zysku i pokrycie strat;
3. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
4. zatwierdzenie podwyższonego wskaźnika wzrostu średnich wynagrodzeń ponad normę określoną przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń ( Dz. U. Z 1995 roku Nr 1 poz. 2 z późn. zm.) ;
5. zmiany umowy spółki;
6. podwyższenie kapitału zakładowego spółki w trybie art. 257 kodeksu spółek handlowych;
7. umorzenie udziałów;
8. wyrażenie zgody na zbycie i zastawienie udziałów, a także na przystąpienie nowego wspólnika;
9. uchwalanie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki;
10. nabycie i zbycie gruntów, budynków i budowli oraz urządzeń technicznych trwale związanych z gruntem oraz środków transportu;
11. zatwierdzanie planów rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta;
12. sprawy przewidziane w art. 210 i 228 pkt 2 – 5 kodeksu spółek handlowych;
13. rozwiązanie , likwidacja, połączenie spółki w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na rozwiązanie , likwidację lub połączenie spółki;
14. przystąpienie do innych organizacji gospodarczych;
15. utworzenie filii , oddziału itp. ;
16. powołanie pełnomocnika Spółki do zawierania umów z członkami Zarządu spółki;
17. zatwierdzenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej;
18. zatwierdzanie planów ekonomiczno – finansowych spółki;
19. opiniowanie propozycji wysokości opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i przedkładanie ich Radzie Miasta celem ich uchwalenia.

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2004-03-19 08:43
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2004-07-06 08:17

Opis strony

Redaguje: Irena Carewicz sekretariat, tel. (0-94) 35-16-746, ul. Solna 2 78-100 Kołobrzeg

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5321
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-05 11:30

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-163
REGON: 330255687

Konto bankowe:
05 1240 6654 1111 0000 4967 3881

Dane kontaktowe

Sekretariat/centrala:
tel. +48 94 35 175 48
tel. +48 94 35 173 51
fax +48 94 351 67 06

e-mail: komunikacja@km.kolobrzeg.pl
e-mail: i.carewicz@km.kolobrzeg.pl (redaktor naczelny BIP)

7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 352920
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-03-23 13:09

Stopka strony