Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Spółka prowadzi pełną sprawozdawczość wynikającą z :

-    obowiązujących standardów rachunkowości;

-     wytycznych i wymagań GUS-u;

-     własnych potrzeb zarządczych.

Sporządzane sprawozdania w pełni charakteryzują

stan realizacji celów i zadań Spółki, tworząc

podstawę dla podejmowania bieżących

i perspektywicznych decyzji Zarządu.

(sposób udostępniania informacji -

wgląd do dokumentów w siedzibie Spółki).

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy - od 1 stycznia do 31 grudnia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: IRENA CAREWICZ
  data wytworzenia: 31-07-2008
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2008-07-31 13:13
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-01 12:20
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

Kapitał zakładowy Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. wynosi na dzień 30 czerwca 2008r wynosi  - 1.086.000 złotych ( słownie: jeden milon osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i obejmuje :

majątek trwały m.in.
- budynki i budowle technologiczne , administarcyjno - socjalne, biurowe i pomocnicze,
- zaplecze techniczne, w tym warsztat techniczny,
- profesjonalną i kompetentną kadrę inżynieryjno - techniczną,
- wartości niematerialne i prawne

majątek obrotowy, m.in.
- zapasy,
- należności krotkoterminowe,
- inwestycje krótkoterminowe

KAPITAŁY POZOSTAŁE - ŁĄCZNIE 1.891.874,15 ZŁ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena CArewicz
  data wytworzenia: 31-07-2008
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2004-02-20 13:47
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-01 14:28

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2017 – 2020

 

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O.

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2017 – 2020

 

 

 

 

Lata

 

 

 

 

Suma aktywów

i pasywów na koniec okresu

obrotowego

w zł.

 

Podział zysku / pokrycie straty

 

 

Forma prawna

 

 

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    w %

Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości 1.000,00 zł.

 

Zysk netto/ strata netto

w zł.

 

Sposób podziału zysku lub

pokrycia straty

 

2017

 

9.297.588,91

 

-5.605.040,50

 

Fundusz zapasowy

5.966.294,88

 

Uchwała nr

        7/2018

Zgromadzenia Wspólników

z dn.20.04.2018r

 

 

-47,13

 

1.086.000,00

 

 

 

2018

 

 

 

15.160.972,51

 

 

 

-6.695.384,88

 

 

 

Fundusz zapasowy

7.353.294,88

 

Uchwała nr

6/2019

Zgromadzenia Wspólników

z dn.26.06.2019r

 

 

 

 

-54,21

 

 

 

1.086.000,00

 

2019

 

11.524.859,75

 

-7.622.595,42

 

Fundusz zapasowy

8.210.0,47

 

Uchwała nr

        8/2020

Zgromadzenia Wspólników

z dn.22.04.2020r

 

 

-57,75

 

1.086.000,00

 

 

 

2020

 

 

 

8.694.990,41

 

 

 

-8.861.722,69

 

 

 

Fundusz zapasowy

9.110.315,99

 

Uchwała nr

7/2021

Zgromadzenia Wspólników

z dn.13.042021r

 

 

 

 

-84,94

 

 

 

1.086.000,00

 

 

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2021-07-01 14:40

SYTUACJA EKONOMICZNO - FINANSOWA ZA OKRES 2015-2018

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O.

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2015 – 2018

 

 

 

 

Lata

 

 

 

 

Suma aktywów

i pasywów na koniec okresu

obrotowego

w zł.

 

Podział zysku / pokrycie straty

 

 

Forma prawna

 

 

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    w %

Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości 1.000,00 zł.

 

Zysk netto/ strata netto

w zł.

 

Sposób podziału zysku lub

pokrycia straty

 

2015

 

4.771.414,05

 

     -4.391.005,89

 

Fundusz zapasowy

4.778.294,88

 

Uchwała nr

5/2016

Zgromadzenia Wspólników

z dn.20.04.2016r

 

 

-44,80

 

1.086.000,00

 

2016

 

3.734.276,77

 

-4.703.536,59

 

Fundusz zapasowy

4.703.536,59

 

Uchwała nr

9/2017

Zgromadzenia Wspólników

z dn.26.06.2017r

 

 

-44,43

 

1.086.000,00

 

2017

 

9.297.588,91

 

-5.605.040,50

 

Fundusz zapasowy

5.966.294,88

 

Uchwała nr

        7/2018

Zgromadzenia Wspólników

z dn.20.04.2018r

 

 

-47,13

 

1.086.000,00

 

 

 

2018

 

 

 

15.160.972,51

 

 

 

-6.695.384,88

 

 

 

Fundusz zapasowy

7.353.294,88

 

Uchwała nr

6/2019

Zgromadzenia Wspólników

z dn.26.06.2019r

 

 

 

 

-54,21

 

 

 

1.086.000,00

 

 

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2019-09-27 11:26

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2012 – 2017

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O.

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2012 – 2017

 

 

 

Lata

 

 

 

 

Suma aktywów

i pasywów na koniec okresu

obrotowego

w zł.

 

Podział zysku / pokrycie straty

 

 

Forma prawna

 

 

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    w %

Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości 1.000,00 zł.

 

Zysk netto/ strata netto

w zł.

 

Sposób podziału zysku lub

pokrycia straty

 

2012

 

4.832.833,55

 

-3.876.239,01

 

Fundusz zapasowy

4.215.294,88

 

Uchwała nr

8/2013

Zgromadzenia Wspólników

z dn.29.04.2013r

 

 

-42,79

 

1.086.000,00

 

2013

 

5.858.109,17

 

-4.055.791,12

 

Fundusz zapasowy

4.157.294,88

 

Uchwała nr

9/2014

Zgromadzenia Wspólników

z dn.15.04.2014r

 

 

-41,29

 

1.086.000,00

 

2014

 

4.271.084,39

 

-3.958.061,10

 

Fundusz zapasowy

4.307.294,88

 

Uchwała nr

        8/2015

Zgromadzenia Wspólników

z dn.08.05.2015r

 

 

-37,48

 

1.086.000,00

 

 

 

2015

 

 

 

4.771.414,05

 

 

 

-4.391.005,89

 

 

 

Fundusz zapasowy

4.778.294,88

 

Uchwała nr

5/2016

Zgromadzenia Wspólników

z dn.20.04.2016r

 

 

 

 

-44,80

 

 

 

1.086.000,00

 

 

2016

 

 

3.734.276,77

 

 

-4.703.536,59

 

Fundusz zapasowy

4.703.536,59

Uchwała nr

9/2017

Zgromadzenia Wspólników

Z dn. 26.06.2017r.

 

 

 

-44,43

 

 

 

1.086.000,00

 

 

2017

 

 

9.297.588,91

 

 

- 5.605.040,50

 

Fundusz zapasowy

5.966.294,88

Uchwała nr 7/2018 Zgromadzenia  Wspólników  z  dnia 20-04-2018r.

 

 

-47,13

 

 

1.086.000,00

 

 

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2017-08-09 08:00
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-06 08:28

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2012 – 2015

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2016-06-14 12:34

SYTUACJA EKONOMICZNO - FINANSOWA ZA OKRES 2011-2014

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2015-05-07 08:28
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-07 08:30

SYTUACJA EKONOMICZNO - FINANSOWA ZA OKRES 2010-2012

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O.

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2010 – 2012

 

 

 

 

Lata

 

 

 

 

Suma aktywów

i pasywów na koniec okresu

obrotowego

w zł.

 

Podział zysku / pokrycie straty

 

 

Forma prawna

 

 

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    w %

Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości 1.000,00 zł.

 

Zysk netto/ strata netto

w zł.

 

Sposób podziału zysku lub

pokrycia straty

 

2010

 

3.296.788,15

 

-3.073.752,25

 

Fundusz zapasowy

3.073.752,25

 

 

Uchwała nr

8/2011

Zgromadzenia Wspólników

z dn. 08.04.2011r

 

 

-31,24

 

1.086.000,00

 

2011

 

6.184.641,28

 

-3.761.021,96

 

Fundusz zapasowy

3.761.021,96

 

 

Uchwała nr

11/2012

Zgromadzenia Wspólników

z dn.09.05.2012r

 

 

-44,55

 

1.086.000,00

 

2012

 

4.832.833,55

 

-3.876.239,01

 

Fundusz zapasowy

4.215.294,88

 

Uchwała nr

8/2013

Zgromadzenia Wspólników

z dn.29.04.2013r

 

 

-42,79

 

1.086.000,00

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Carewicz
  data wytworzenia: 2014-01-15
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2014-02-05 08:57
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-05 08:59

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2011 – 2013

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O.

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2011 – 2013

 

 

 

 

Lata

 

 

 

 

Suma aktywów

i pasywów na koniec okresu

obrotowego

w zł.

 

Podział zysku / pokrycie straty

 

 

Forma prawna

 

 

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    w %

Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości 1.000,00 zł.

 

Zysk netto/ strata netto

w zł.

 

Sposób podziału zysku lub

pokrycia straty

 

2011

 

6.184.641,28

 

-3.761.021,96

 

Fundusz zapasowy

3.761.021,96

 

 

Uchwała nr

11/2012

Zgromadzenia Wspólników

z dn.09.05.2012r

 

 

-44,55

 

1.086.000,00

 

2012

 

4.832.833,55

 

-3.876.239,01

 

Fundusz zapasowy

4.215.294,88

 

Uchwała nr

8/2013

Zgromadzenia Wspólników

z dn.29.04.2013r

 

 

-42,79

 

1.086.000,00

 

2013

 

5.858.109,17

 

-4.055.791,12

 

Fundusz zapasowy

4.157.294,88

 

Uchwała nr

9/2014

Zgromadzenia Wspólników

z dn.15.04.2014r

 

 

-41,29

 

1.086.000,00

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Carewicz
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2014-07-02 14:46

SYTUACJA EKONOMICZNO- FINANSOWA ZA OKRES 2009 - 2011 KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KOŁOBRZEG SP. Z O.O.

 

 

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O.

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2009 – 2011

 

 

 

 

Lata

 

 

 

 

Suma aktywów

i pasywów na koniec okresu

obrotowego

w zł.

 

Podział zysku / pokrycie straty

 

 

Forma prawna

 

 

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto    w %

Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości 1.000,00 zł.

 

Zysk netto/ strata netto

w zł.

 

Sposób podziału zysku lub

pokrycia straty

 

2009

 

4.179.281,76

 

-2.769.185,70

 

Fundusz zapasowy

2.769.185,70

 

 

Uchwała nr

6/2010

Zgromadzenia Wspólników

z dn.12.04.2010r

 

 

-28,03

 

 1.086.000,00

 

2010

 

3.296.788,15

 

-3.073.752,25

 

Fundusz zapasowy

3.073.752,25

 

 

Uchwała nr

8/2011

Zgromadzenia Wspólników

z dn. 08.04.2011r

 

 

-31,24

 

1.086.000,00

 

2011

 

6.184.641,28

 

-3.761.021,96

 

Fundusz zapasowy

3.761.021,96

 

 

Uchwała nr

..../2012

Zgromadzenia Wspólników

z dn….04.2012r

 

 

-44,55

 

1.086.000,00

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: IRENA CAREWICZ
  data wytworzenia: 2012.03.15
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2012-03-15 11:14
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-15 11:15

Opis strony

Redaguje: Irena Carewicz sekretariat, tel. (0-94) 35-16-746, ul. Solna 2 78-100 Kołobrzeg

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7721
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-07-01 14:40

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-163
REGON: 330255687

Konto bankowe:
05 1240 6654 1111 0000 4967 3881

Dane kontaktowe

Sekretariat/centrala:
tel. +48 94 35 175 48
tel. +48 94 35 173 51
fax +48 94 351 67 06

e-mail: komunikacja@km.kolobrzeg.pl
e-mail: i.carewicz@km.kolobrzeg.pl (redaktor naczelny BIP)

7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 352980
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-03-23 13:09

Stopka strony