Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.km.kolobrzeg.pl

Treść strony

Sytuacja ekonomiczno-finansowa za lata 2019-2022

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O. - SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2019-2022

Lata

Suma aktywów i pasywów na koniec okresu obrotowego
[w zł.]

Zysk netto / strata netto
[w zł.]

Podział zysku / pokrycie straty

Forma prawna

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto
[w %]

Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości 1.000,00 zł.

2019

11.524.859,75

-7.622.595,42

Fundusz zapasowy 8.210.000,47

Uchwała nr 8/2020 Zgromadzenia Wspólników z dn. 22.04.2020 r.

-57,75

1.086.000,00

2020

8.694.990,41

-8.861.722,69

Fundusz zapasowy 9.110.314,99

Uchwała nr 7/2021 Zgromadzenia Wspólników z dn. 13.04.2021 r.

-84,94

1.086.000,00

2021

10.826.405,89

-8.817.032,34

Fundusz zapasowy

7.510.315,99

Fundusz zakładowy

3.586.000,00

Uchwała nr 7/2022 Zgromadzenia Wspólników z dn. 10.05.2022 r.

-72,90

3.586.000,00

2022

8.284.456,73

-10.184.730,47

Fundusz zapasowy 7.300.730,47

Kapitał zakładowy 2.884.000,00

Uchwała nr 6/2023 Zgromadzenia Wspólników z dn. 04.05.2023 r.

-66,10

5.386.000,00

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Carewicz
  data wytworzenia: 2023-06-26
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2022-07-05 09:30
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-26 12:47

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2009-2011 KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KOŁOBRZEG SP. Z O.O.

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O. - SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2009-2011

Lata

 Suma aktywów i pasywów na koniec okresu obrotowego
[w zł.]

 Podział zysku / pokrycie straty

Forma prawna

 Wskaźnik rentowności sprzedaży netto
[w %]

Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości 1.000,00 zł.

 Zysk netto/ strata netto
[w zł.]

 Sposób podziału zysku lub pokrycia straty

 2009

 4.179.281,76

 -2.769.185,70

Fundusz zapasowy 2.769.185,70

Uchwała nr 6/2010 Zgromadzenia Wspólników z dn. 12.04.2010 r.

 -28,03

  1.086.000,00

 2010

 3.296.788,15

 -3.073.752,25

Fundusz zapasowy 3.073.752,25

Uchwała nr 8/2011 Zgromadzenia Wspólników z dn. 08.04.2011 r.

 -31,24

 1.086.000,00

 2011

 6.184.641,28

 -3.761.021,96

Fundusz zapasowy 3.761.021,96

Uchwała nr ..../2012 Zgromadzenia Wspólników z dn. 04.2012 r.

 -44,55

 1.086.000,00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: IRENA CAREWICZ
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2012-03-15 11:14
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-15 11:15

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Spółka prowadzi pełną sprawozdawczość wynikającą z:

 • obowiązujących standardów rachunkowości;
 • wytycznych i wymagań GUS-u;
 • własnych potrzeb zarządczych.

Sporządzane sprawozdania w pełni charakteryzują stan realizacji celów i zadań Spółki, tworząc podstawę dla podejmowania bieżących i perspektywicznych decyzji Zarządu (sposób udostępniania informacji - wgląd do dokumentów w siedzibie Spółki).

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy - od 1 stycznia do 31 grudnia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: IRENA CAREWICZ
  data wytworzenia: 2008-07-31
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2008-07-31 13:13
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-01 12:20

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

Kapitał zakładowy Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. wynosi na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 1.086.000 zł (słownie: jeden milon osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i obejmuje:

 • majątek trwały m.in.:
  • budynki i budowle technologiczne, administarcyjno-socjalne, biurowe i pomocnicze,
  • zaplecze techniczne, w tym warsztat techniczny,
  • profesjonalną i kompetentną kadrę inżynieryjno-techniczną,
  • wartości niematerialne i prawne,
 • majątek obrotowy, m.in.:
  • zapasy,
  • należności krotkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe,

KAPITAŁY POZOSTAŁE - ŁĄCZNIE 1.891.874,15 ZŁ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena CArewicz
  data wytworzenia: 2008-07-31
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2004-02-20 13:47
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-01 14:28

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2017-2020

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O. - SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2017 – 2020

Lata

Suma aktywów i pasywów na koniec okresu obrotowego
[w zł.]

Podział zysku / pokrycie straty

Forma prawna

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto
[w %]

Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości 1.000,00 zł.

Zysk netto/ strata netto
[w zł.]

Sposób podziału zysku lub pokrycia straty

2017

9.297.588,91

-5.605.040,50

Fundusz zapasowy 5.966.294,88

Uchwała nr 7/2018 Zgromadzenia Wspólników z dn. 20.04.2018 r.

-47,13

1.086.000,00

2018

15.160.972,51

-6.695.384,88

Fundusz zapasowy 7.353.294,88

Uchwała nr 6/2019 Zgromadzenia Wspólników z dn. 26.06.2019 r.

-54,21

1.086.000,00

2019

11.524.859,75

-7.622.595,42

Fundusz zapasowy 8.210.0,47

Uchwała nr 8/2020 Zgromadzenia Wspólników z dn. 22.04.2020 r.

-57,75

1.086.000,00

2020

8.694.990,41

-8.861.722,69

Fundusz zapasowy 9.110.315,99

Uchwała nr 7/2021 Zgromadzenia Wspólników z dn. 13.04.2021 r.

-84,94

1.086.000,00

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2021-07-01 14:40

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2015-2018

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O. - SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2015-2018

Lata

Suma aktywów i pasywów na koniec okresu obrotowego
[w zł.]

Podział zysku / pokrycie straty

Forma prawna

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto
[w %]

Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości 1.000,00 zł.

Zysk netto/ strata netto
[w zł.]

Sposób podziału zysku lub pokrycia straty

2015

4.771.414,05

-4.391.005,89

Fundusz zapasowy 4.778.294,88

Uchwała nr 5/2016 Zgromadzenia Wspólników z dn. 20.04.2016 r.

-44,80

1.086.000,00

2016

3.734.276,77

-4.703.536,59

Fundusz zapasowy 4.703.536,59

Uchwała nr 9/2017 Zgromadzenia Wspólników z dn. 26.06.2017 r.

-44,43

1.086.000,00

2017

9.297.588,91

-5.605.040,50

Fundusz zapasowy 5.966.294,88

Uchwała nr 7/2018 Zgromadzenia Wspólników z dn. 20.04.2018 r.

-47,13

1.086.000,00

2018

15.160.972,51

-6.695.384,88

Fundusz zapasowy 7.353.294,88

Uchwała nr 6/2019 Zgromadzenia Wspólników z dn. 26.06.2019 r.

-54,21

1.086.000,00

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2019-09-27 11:26

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2012-2017

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O. - SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2012-2017

Lata

Suma aktywów i pasywów na koniec okresu obrotowego
[w zł.]

Podział zysku / pokrycie straty

Forma prawna

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto
[w %]

Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości 1.000,00 zł.

Zysk netto/ strata netto
[w zł.]

Sposób podziału zysku lub pokrycia straty

2012

4.832.833,55

-3.876.239,01

Fundusz zapasowy 4.215.294,88

Uchwała nr 8/2013 Zgromadzenia Wspólników z dn. 29.04.2013 r.

-42,79

1.086.000,00

2013

5.858.109,17

-4.055.791,12

Fundusz zapasowy 4.157.294,88

Uchwała nr 9/2014 Zgromadzenia Wspólników z dn. 15.04.2014 r.

-41,29

1.086.000,00

2014

4.271.084,39

-3.958.061,10

Fundusz zapasowy 4.307.294,88

Uchwała nr 8/2015 Zgromadzenia Wspólników z dn. 08.05.2015 r.

-37,48

1.086.000,00

2015

4.771.414,05

-4.391.005,89

Fundusz zapasowy 4.778.294,88

Uchwała nr 5/2016 Zgromadzenia Wspólników z dn. 20.04.2016 r.

-44,80

1.086.000,00

2016

3.734.276,77

-4.703.536,59

Fundusz zapasowy 4.703.536,59

Uchwała nr 9/2017 Zgromadzenia Wspólników z dn. 26.06.2017 r.

-44,43

1.086.000,00

2017

9.297.588,91

- 5.605.040,50

Fundusz zapasowy 5.966.294,88

Uchwała nr 7/2018 Zgromadzenia  Wspólników z dn. 20.04.2018 r.

-47,13

1.086.000,00

 

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2017-08-09 08:00
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-06 08:28

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2012 – 2015

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2016-06-14 12:34

SYTUACJA EKONOMICZNO - FINANSOWA ZA OKRES 2011-2014

Metryka

 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2015-05-07 08:28
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-07 08:30

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2010-2012

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O. - SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2010-2012

Lata

Suma aktywów i pasywów na koniec okresu obrotowego
[w zł.]

Podział zysku / pokrycie straty

Forma prawna

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto
[w %]

Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości 1.000,00 zł.

Zysk netto/ strata netto
[w zł.]

Sposób podziału zysku lub pokrycia straty

2010

3.296.788,15

-3.073.752,25

Fundusz zapasowy 3.073.752,25

Uchwała nr 8/2011 Zgromadzenia Wspólników z dn. 08.04.2011 r.

-31,24

1.086.000,00

2011

6.184.641,28

-3.761.021,96

Fundusz zapasowy 3.761.021,96

 

Uchwała nr 11/2012 Zgromadzenia Wspólników z dn. 09.05.2012 r.

-44,55

1.086.000,00

2012

4.832.833,55

-3.876.239,01

Fundusz zapasowy 4.215.294,88

Uchwała nr 8/2013 Zgromadzenia Wspólników z dn. 29.04.2013 r.

-42,79

1.086.000,00

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Carewicz
  data wytworzenia: 2014-01-15
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2014-02-05 08:57
 • zmodyfikował: Irena Carewicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-05 08:59

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2011-2013

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O. - SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ZA OKRES 2011-2013

 Lata

Suma aktywów i pasywów na koniec okresu obrotowego
[w zł.]

Podział zysku / pokrycie straty

Forma prawna

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto
[w %]

Kapitał podstawowy składający się z równych niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości 1.000,00 zł.

Zysk netto/ strata netto
[w zł.]

Sposób podziału zysku lub pokrycia straty

 2011

 6.184.641,28

 -3.761.021,96

 Fundusz zapasowy 3.761.021,96

Uchwała nr 11/2012 Zgromadzenia Wspólników z dn. 09.05.2012 r.

-44,55

1.086.000,00

2012

4.832.833,55

-3.876.239,01

Fundusz zapasowy 4.215.294,88

Uchwała nr 8/2013 Zgromadzenia Wspólników z dn. 29.04.2013 r.

-42,79

1.086.000,00

 2013

5.858.109,17

-4.055.791,12

Fundusz zapasowy 4.157.294,88

Uchwała nr 9/2014 Zgromadzenia Wspólników z dn. 15.04.2014 r.

-41,29

1.086.000,00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Carewicz
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Irena Carewicz
  data publikacji: 2014-07-02 14:46

Opis strony

Redaguje: Irena Carewicz sekretariat, tel. (0-94) 35-16-746, ul. Solna 2 78-100 Kołobrzeg

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17563
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-26 12:47:44