Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O. ORAZ INNYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY MIASTA KOŁOBRZEG".

 

 Działając na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z p. zm.) Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. zwiadamia o wszęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac bezpośrednio w siedzibie Zaamawiającego (Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Solna 2 78-100 Kołobrzeg - sekretariat). Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle SIWZ pocztą , na wskazany adres. Udostepnienie SIWZ jest bezpłatne.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do silników wysokoprężnych ON w przewidywanej ilości około 5 300.000 litrów słownie: pięć milionów trzysta tysięcy litrów (zamówienie 4 letnie) , benzyny bezołowiowej Pb 95 w przewidywanej ilości około 1.750.000 litrów słownie: jeden mln siedemset pięćdziesiąt tysięcy litrów (zamówienie 4 letnie)

Paliwa muszą odpowiadać normie (dla ON PN-EN 590, dla benzyny bezołowiowej Pb 95 PN-EN 228,) oraz przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008roku w sprawie szczegółowych wymagań jakości dla niektórych paliw ciekłych ( Dz.U.2008,Nr 221, poz.1441), 

Kod CPV

Dla oleju napędowego 09134200-8

Dla benzyny bezołowiowej 09132100-4

 

 

  • autor informacji: Irena Carewicz
    data wytworzenia: 2012.04.24
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-04-24 13:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-24 14:01

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-04-24 14:01 przez Administrator Systemu

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Irena Carewicz sekretariat, tel. (0-94) 35-16-746, ul. Solna 2 78-100 Kołobrzeg

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 99508
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-27 13:18

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-163
REGON: 330255687

Konto bankowe:
05 1240 6654 1111 0000 4967 3881

Dane kontaktowe

Sekretariat/centrala:
tel. +48 94 35 175 48
tel. +48 94 35 173 51
fax +48 94 351 67 06

e-mail: komunikacja@km.kolobrzeg.pl
e-mail: i.carewicz@km.kolobrzeg.pl (redaktor naczelny BIP)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 206931
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-05 12:48

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl